Agenda ALV 22 januari 2018


Het bestuur, de financiële commissie en de kascommissie hebben in onderling overleg geconstateerd dat de datum van 11 december niet realiseerbaar is, wil men de recht doen aan de inzet, analyse en adviezen, die vanuit de kascommissie aan de financiële commissie en bestuur wordt gegeven. De tijd ontbreekt aan goed overleg en daarom is besloten de ALV te verzetten na de feestdagen en te houden op maandag 22 januari.

Agenda voor de Algemene ledenvergadering van L.A.C. “Frisia 1883” op
22 januari 2018 om 20:00 uur in het clubgebouw op De Magere Weide
 
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 17 juli 2017
Deze kunnen worden opgevraagd via een e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 1. Jaarverslag van het bestuur
 2. Bestuursbeleid. Presentatie van een langetermijnvisie, opgesteld in een strategisch meerjarenbeleidsplan
 3. Rookvrij maken van De Magere Weide per 1 juli 2018
 4. A. Jaarverslag van de penningmeester
B. Verslag van de kascommissie
C. Benoeming van de leden van de kascommissie
 
 1. Uitreiking van de L. Steinvoorte Wissel-Bal aan de Frisiaan van het jaar
 2. Verkiezing van bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar zijn: de heer P.J. van der Heijden, bestuurslid algemene zaken, en de heer J.W.A. Elbert, secretaris.
Tegenkandidaten voor beide functies, die elk door tenminste drie leden worden gesteund, wordt verzocht om zich uiterlijk 8 december per brief of e-mail bij het bestuur te melden.
 
 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

Afdrukken

Bcl
Textielstra
Adrenna
Veltman Footer
Ing
Vos

Contact

 • Contactgegevens
 • Routebeschrijving
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Inloggen / uitloggen

Volg Frisia