Liwwadders: Frisia 135 jaar

LIWWADDERS APRIL/MEI 2018

Door Andries Veldman

‘Dit is het heilige der heiligen.’ Voorzitter Sieds Rienks van LAC Frisia 1883 toont de bestuursruimte van zijn voetbalclub waar de geschiedenis van de 135-jarige club zich van de wanden laat aflezen. In de ene hoek hangt een plaquette met de afbeelding van erevoorzitter Folkert Popma en in de andere hoek staat een bestuursbarretje met bierpomp. Daartussen kijken bestuursleden, voetballers en toezichthouders – de commissarissen van Albert Vincent baron van Harinxma toe Slooten tot en met Arno Brok hangen aan de wand – toe hoe de vereniging met 1100 leden functioneert. ‘De geschiedenis is de kracht van onze club. Wij vinden het waardevol dat vrijwel alle documentatie is bewaard gebleven.’ Wanneer komt de nota sportbeleid? Dat die documentatie bewaard is gebleven is vooral te danken aan de vrijwilligers Puck Cuperus en Fred Dijkstra. Niet voor niks zijn er in de loop der tijd maar liefst vijf gedenkboeken verschenen over de club die tot de oudste vijf voetbalclubs in het land behoort. Nog iets ouder en nog altijd actief zijn de Koninklijke UD uit Deventer (1875), Koninklijke HVV Den Haag (1878), Koninklijke HFC Haarlem (1879), Hercules Utrecht (1882). En alsof dit allemaal niet niks is, zegt Rienks: ‘We spelen nog ieder jaar één keer per jaar onderling een toernooi.’ Een traantje wordt nog net niet weggepinkt wanneer Rienks de oude voetbalshirts tevoorschijn haalt. Ze zijn weliswaar verschoten, maar nog altijd getooid met de zwart-gele band, soms in afwijkende aantallen banen op het shirt aanwezig. Natuurlijk ontbreekt het jubileumshirt (wit met oranje) niet in de collectie. De herinnering aan de ballotage voor leden is inmiddels vervaagd. Maar de aanduiding ‘lakschoenenclub’ wordt als een geuzennaam beschouwd. ‘Je moet dat zien in de rijke traditie van de club, waar we oog hebben voor onze geschiedenis.’ De rijke geschiedenis neemt niet weg dat LAC Frisia 1883, net als andere voetbalverenigingen, te maken heeft met een veranderende maatschappij. Ook bij Frisia is een lange lijst met gedragsregels opgesteld waaraan de spelers zich moeten houden, terwijl eenzelfde lijst voor hun ouders niet zou misstaan. En ook bij Frisia kijkt men soms met verwondering over de alsmaar uitgestelde nieuwe nota voor het sportbeleid. ‘Die had er allang moeten zijn.’ ‘We doen het allemaal met plezier, maar er komt als vrijwilliger bij een dergelijke club wel wat op je af. Neem alleen al de privacyregelgeving en het rookverbod dat de gemeente wil invoeren op alle Leeuwarder sportaccommodaties. Het is allemaal niet niks. Hoe je het ook wendt of keert: je hebt te maken met vrijwilligers in alle soorten en maten en daar hebben we bij Frisia 300 van.’ Wat Sieds Rienks het liefst zou willen is dat LAC Frisia als een stevige maatschappelijke speler gezien wordt in buurt en wijk. ‘Ik zou zeggen: de velden liggen er allemaal, maak er gebruik van.’ Ook nu al spant de vereniging zich in voor allerlei projecten. ‘Veertig jongeren krijgen op vrijdag les in rekenen en taal. Dat klinkt misschien vreemd, maar het zijn jongeren die zich niet thuis voelen op school, uitgevallen zijn en die hier praktische zaken uitvoeren waar rekenen een onderdeel vanuit maakt. Ze meten reclameborden op, boren en zagen vervolgens op maat en daarna wordt hun werk bevestigd. Ondertussen wordt hen uitgelegd hoe het een zich tot het ander verhoudt. Wij hebben als vereniging gezegd: wij stellen onze accommodatie beschikbaar wanneer jullie (Friesland College) de leerlingen professioneel begeleiden. Dat loopt nu al drie jaar voortreffelijk.’ Zo zijn er projecten met ex-gedetineerden en mensen die via de gemeente gestructureerde werkervaring moeten opdoen. Volgens Rienks liggen er meer mogelijkheden, ook voor andere clubs, op dit terrein om de samenhang tussen wijkbewoners en clubs te versterken. ‘Er is hier ook een groep 45-plussers die vier keer in de week voetballen. Na afloop drinken ze een bakje koffie. Er is veel behoefte aan dergelijke initiatieven. Zondagavond traint er een damesteam. Op maatschappelijk gebied zouden we veel meer kunnen doen. Dat zou onderdeel moeten zijn van het sportbeleid. De nieuwe wethouder Tjeerdema moet hier kleur aan geven.’ DEZE ZOMER GEEFT SIEDS RIENKS DE VOORZITTERSHAMER OVER AAN COR VAN DER HAAR. ‘Na een bepaalde periode is het goed dat iemand anders aan het roer komt.’ Rienks kijkt terug op een mooie periode waarin nieuwe kunstgrasvelden, met verlichting en nieuwe boxen zijn gerealiseerd en de maatschappelijke projecten en het vrouwenvoetbal tot bloei kwam. ‘We hebben nog zeven à acht teams die op onze velden spelen. Ik verwacht dat hier nog groei in zit. Er is veel behoefte aan een dergelijke activiteit. Frisia is een van de weinige zondagvoetbalclubs, er spelen zeven teams op zondag, waar nog groei in zit.’

ZATERDAG 21 APRIL WERD HET JUBILEUM GEVIERD MET EEN BIJEENKOMST VAN REÜNISTEN EN EEN FEESTAVOND IN DE KANTINE.

1883 CRICKETCLUB FRISIA

Op 25 april 1883 wordt Frisia opgericht als cricketclub door de latere commissaris der koningin in Friesland, Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten, met een 19-tal vrienden. De officiële naam luidt dan ook Cricketclub Frisia. Het eerste speelveld ligt Achter de Hoven. In februari 1894 wordt voor het eerste gevoetbald en wordt de naam van Frisia gewijzigd in Cricket en Footballclub Frisia. Datzelfde jaar treedt Frisia toe als lid van de N.V.B. als eerste club van het noorden en als zesde vereniging in Nederland. Met het beoefenen van cricket wordt in 1895 gestopt en vindt de eerste noordelijke competitie plaats met deelname van Be Quick uit Groningen en Achilles uit Assen. In 1896 neemt Frisia de naam aan van Leeuwarder Athletische Club Frisia. Het eerste clubkostuum bestaat dan uit een witte trui met een blauw gele sjerp en een blauwe broek en een blauwe pet. Het jaar 1921 is een gedenkwaardig jaar, want het eerste clubblad verschijnt. Frisia krijgt in dat jaar een Engelse trainer in de persoon van Harry Waites, een zeer kleurrijk figuur, die later nog even trainer van Feijenoord zal zijn. Een feestelijke gebeurtenis is de verhuizing naar het nieuwe sportpark De Magere Weide in 1968. Een eigen home in de nabijheid van de nieuwe wijk Westeinde. Sportief levert dit weinig op, want Frisia degradeert in 1969 voor de tweede maal naar de derde klasse. Het jaar 1983 met het eeuwfeest wordt een hoogtepunt in de historie van de club. Er vindt op 22 april een kranslegging plaats bij het graf van oprichter Mr. P.A.V. baron van Harinxma thoe Slooten te Beetsterzwaag. Er vindt verder de onthulling plaats van een door L.A.C. Frisia 1883 aan de gemeente Leeuwarden aangeboden beeldje, voorstellende een jeugdige voetballer, op De Brol in het centrum van Leeuwarden. Het beeldje is inmiddels verhuisd en staat nu aan het einde van de Nieuwestad, hoek Schavernek.

Opvallend nieuws in 1995. De burgemeester van Leeuwarden, de heer Hayo Apotheker debuteert in een lager seniorenteam van Frisia. Frisia viert haar 125-jarig jubileum op 19 april 2008 met een receptie en feestavond in Post Plaza. Het verbouwde clubhuis wordt geopend door erelid en oud voorzitter Wessel van Zuilen. Na een moeizaam seizoen met soms bizarre uitslagen eindigt Frisia in 2017 op een nacompetitieplaats. Gelukkig loopt dit voorspoedig, met als resultaat een herhaald seizoen in de eerste klasse. Het zou mooi zijn als ook dit seizoen dit resultaat behaalt zou worden.

Afdrukken

Bcl
Textielstra
Adrenna
Veltman Footer
Ing
Vos

Contact

  • Contactgegevens
  • Routebeschrijving
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Inloggen / uitloggen

Volg Frisia