Frisia Sociaal & Maatschappelijk

 

Met ingang van het seizoen 2014-2015 richt L.A.C. Frisia 1883 zich meer op haar sociale & maartschappelijke rol in de stad Leeuwarden. Daarvoor is binnen de vereniging een commissie geïnstalleerd met de naam: L.A.C.Frisia 1883 sociaal en maatschappelijk.

Vanaf 2015 richt de commissie zich op twee pijlers:

1. Wijkpraktijkvereniging

De wijkpraktijkvereniging richt zich op:

  • Jongeren die dreigen uit te vallen uit het onderwijs en mensen uit de bijstand die langdurig werkeloos zijn.
  • L.A.C. Frisia 1883 stelt haar accommodatie en velden beschikbaar voor sport, spel en beweging voor bewoners van de omliggende buurten.

Partners

Het project is een netwerk samenwerking van voetbalvereniging L.A.C. Frisia 1883, ROC Friesland College en de gemeente Leeuwarden. Er worden samenwerkingen opgezet met: wijkbuurtvereniging Valeriuskwartier, sociale wijkteam Welzijn Centraal Leeuwarden , BV Sport en woningcorporatie Elkien.

2. Duurzaam verbinden sport en welzijn

In samenwerking met het Sportplatform Leeuwarden en stichting Life Goals gaan wij kwetsbare mensen in de samenleving activeren door wekelijks sportactiviteiten en vrijwilligersactiviteiten aan te bieden. De doelgroep bestaat uit mensen met veelal psychiatrische en psychische problemen, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperking of zijn dak- en thuisloos. Wij gaan dit doen door verschillende sporten aan te bieden. Uiteraard bieden we voetbaltrainingen aan maar ook voor basketbal, tennis, hardlopen en wandelen worden trainingen aangeboden.

Om de doelgroep aan het sporten en bewegen te krijgen moet een lange weg worden afgelegd; sporten is een begrip dat zij niet (meer) kennen. Dit kunnen we als sportvereniging niet alleen. We hebben er niet de expertise voor, en hebben niet voldoende kennis van en feeling met de doelgroep om hen bij de club te betrekken.

We zullen een gepast sportaanbod moeten ontwikkelen en dit kan alleen tot stand komen in samenwerking met lokale welzijnspartners die de doelgroep kennen. Deze samenwerking tussen sportvereniging en welzijnspartners vormt de basis voor dit project.

Wij starten dit project in nauwe samenwerking met verschillende welzijnsorganisaties uit onze gemeente waaronder het Leger des Heils, Zienn, Verslavingszorg Noord Nederland en Limor. Deze instellingen hebben zich, als het gaat om het aanbieden van sportactiviteiten aan hun clienten, verenigd in het Sportplatform Leeuwarden waar ook de Gemeente Leeuwarden bij betrokken is.

De Life Goals Cup is een interventie die kwetsbare mensen in staat stelt deel te nemen en door te stromen naar een sportvereniging. Deze interventie sluit goed aan op onze eigen doelstelling.

Afdrukken

Bcl
Textielstra
Adrenna
Veltman Footer
Ing
Vos

Contact

  • Contactgegevens
  • Routebeschrijving
  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Inloggen / uitloggen

Volg Frisia