Nieuwe hoofd inkoopPer 1 februari heeft het bestuur Theo Jansen van der Sligte bereid gevonden de inkoop van de kantine van LAC Frisia 1883 voor zijn rekening te nemen.
Het bestuur is erg blij met Theo zijn toezegging en wenst hem veel succes toe met deze mooie klus.
 

Afdrukken